Přístupové, docházkové systémy


Přístupové a docházkové systémy jsou primárně určeny pro otevírání dveří, turniketů, bran, závor, pro kontrolu a registraci vstupu osob do objektů, či jejich částí. Otevírání elektromagnetického dveřního zámku, bran či závor se provádí pouhým přiložením identifikačního čipu, (karty) k terminálu. Pokud je majitel čipu nebo karty registrován jako oprávněná osoba ke vstupu, systém povolí vstup a do paměti terminálu uloží číslo čipu, datum a čas vstupu.

Docházkový systém slouží k evidenci docházky, sledování pohybu zaměstnanců v průběhu pracovní doby, k přípravě podkladů pro zpracování mzdové agendy a současně k otevírání turniketů, bran, dveří a závor dle přístupových práv.